Welkom!

Welkom op de website van de Stichting Kenniscentrum Integrale Veiligheid (KCIV).

Deze site wordt momenteel opnieuw ingedeeld en geüpdatet.

Ons doel is om metIntegrale veiligheid onze website een platform te bieden waar professionals, maar ook iedere burger die iets met het thema veiligheid heeft zijn of haar kennis en ervaringen kan delen.

Betrouwbare informatie op het gebied veiligheid moet in de visie van het KCIV vrij toegankelijk zijn voor alle burgers. Het vertalen van de beschikbare informatie naar betrouwbare kennis is daarbij van essentieel belang. Naast de kennis die aanwezig is bij de vele professionals die dagelijks actief zijn in de veiligheidsbranche, is er ook heel veel kennis op het gebied van veiligheid in onze samenleving aanwezig. De interactie tussen deze twee groepen kan leiden tot nieuwe inzichten en andere vormen van kenniscirculatie. 

Het faciliteren van dat proces is één van de doelstellingen van het KCIV. 


Het KCIV wil het delen van kennis op het gebied van Integrale Veiligheid stimuleren en wil deze kennis vervolgens vertalen naar praktische informatie, tools, opleidingen en trainingen. Er wordt jaarlijks veel publiek geld besteed aan onderzoek naar veiligheid. Op zich is dat natuurlijk een goede zaak; Veiligheid is iets dat iedereen graag wil. Het ontsluiten van deze kennis is een andere belangrijke doelstelling van het KCIV. Op basis van ons eigen onderzoeken, waarnemingen en analyses zullen wij natuurlijk publiceren maar ook (online) evenementen gaan organiseren.

Binnenkort zullen wij u op deze website, maar ook via LinkedIn en Twitter meer vertellen over onze plannen en projecten.  


Wilt u meer weten over het Kenniscentrum Integrale Veiligheid? Mail ons